fbpx

Vaimset tervist toetav improkomöödia kogukondades

Soovime vähendada vaimse tervise probleemide süvenemist, luues ennetava ja vaimset tervist toetava kogukonnategevuse. Läbi uudse koostöö improkomöödia praktiseerijate ning vaimse tervise spetsialistide vahel kohandame Eesti oludele vastavaks mujal maailmas levinud lähenemine: vaimset tervist toetav improteatri harrastamise formaat. Soovime toetada Lõuna-Eesti elanike vaimset tervist läbi kohalike kogukondade võimestamise ning kodanikuaktiivsuse suurendamise, et muuta vaimset tervist toetavad teadmised ja tegevused (vaimset tervist toetava improkomöödia praktiseerimine) kogukondades kättesaadavaks haavatavatele sihtgruppidele. Saame seda teha laiendades MTÜ Improkooli tegevusi läbi partnerluskoostöö MTÜ Peaasjadega. MTÜ Improkooli tegevuse laiendamine ehitades nö silla etenduskunstide valdkonnast vaimse tervise toetamise valdkonda aitab näidata vabakonna võimekust ja jätkusuutlikkust kohaneda aktuaalsetele oludele ning ühiskonnas väärtust juurde luua. Projekti tegevuspiirkonnaks on 4 Lõuna-Eesti maakonda: Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa ning sihtgrupiks kõik Lõuna-Eesti elanikud, kes saavad osaleda projektis erinevate tegevuste kaudu: külastades vaimse tervise improkomöödia etendusi, osaledes vaimset tervist toetavates avatud improtundides oma kogukonnas või võttes kogukondliku eestvedaja ehk sädeinimese rolli vaimset tervist toetavate improgruppide läbiviijana.
Projekti tegevustest saab otseselt osa üle 600 inimese ning levitame infot lähenemisest üle Eesti. Tegevused loovad hea praktika, mida edaspidi laiendada nii Lõuna-Eestis teiste partnerite abil kui ka kogukondadesse üle Eesti ning mõõta sekkumise mõju.

Vaimse tervise impro etendused

NÕOS

Hetkel ei toimu!

Tegevused:

  • Vaimse tervise ja improkomöödia organisatsioonide koostööpartnerluse rajamine: vastastikune koolitamine ja vaimse tervise suunalise improõppe väljaarendamine.
  • 2022. aastal tutvustame vaimse tervise teemalist improkomöödiat 3 Lõuna-Eesti maakonnas läbi 3 improkomöödia etenduse ja 3 avatud improtunni, millest saab osa kuni 600 inimest.
  • Värbame ja koolitame 15 Lõuna-Eesti kogukondade sädeinimest ehk aktiivset eestvedajaloomusega inimest vaimse tervise teemalist improkomöödia praktiseerimisgruppi ellu viima.
  • Kogukonna sädeinimeste toetamine vaimse tervise teemaliste improgruppide käivitamisel ja elluviimisel.
  • Käesoleva projekti kokkuvõttev üritus sädeinimestega
  • Kogukondlike vaimse tervise improkomöödia praktiseerimisgruppide mõju mõõtmine.

Projekti elluviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.