fbpx

Vaimset tervist toetav improkomöödia kogukondades

Soovime vähendada vaimse tervise probleemide süvenemist, luues ennetava ja vaimset tervist toetava kogukonnategevuse. Läbi uudse koostöö improkomöödia praktiseerijate ning vaimse tervise spetsialistide vahel kohandame Eesti oludele vastavaks mujal maailmas levinud lähenemine: vaimset tervist toetav improteatri harrastamise formaat. Soovime toetada Lõuna-Eesti elanike vaimset tervist läbi kohalike kogukondade võimestamise ning kodanikuaktiivsuse suurendamise, et muuta vaimset tervist toetavad teadmised ja tegevused (vaimset tervist toetava improkomöödia praktiseerimine) kogukondades kättesaadavaks haavatavatele sihtgruppidele. Saame seda teha laiendades MTÜ Improkooli tegevusi läbi partnerluskoostöö MTÜ Peaasjadega. MTÜ Improkooli tegevuse laiendamine ehitades nö silla etenduskunstide valdkonnast vaimse tervise toetamise valdkonda aitab näidata vabakonna võimekust ja jätkusuutlikkust kohaneda aktuaalsetele oludele ning ühiskonnas väärtust juurde luua. Projekti tegevuspiirkonnaks on 4 Lõuna-Eesti maakonda: Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa ning sihtgrupiks kõik Lõuna-Eesti elanikud, kes saavad osaleda projektis erinevate tegevuste kaudu: külastades vaimse tervise improkomöödia etendusi, osaledes vaimset tervist toetavates avatud improtundides oma kogukonnas või võttes kogukondliku eestvedaja ehk sädeinimese rolli vaimset tervist toetavate improgruppide läbiviijana.
Projekti tegevustest saab otseselt osa üle 600 inimese ning levitame infot lähenemisest üle Eesti. Tegevused loovad hea praktika, mida edaspidi laiendada nii Lõuna-Eestis teiste partnerite abil kui ka kogukondadesse üle Eesti ning mõõta sekkumise mõju.

Tegevused:

  • Vaimse tervise ja improkomöödia organisatsioonide koostööpartnerluse rajamine: vastastikune koolitamine ja vaimse tervise suunalise improõppe väljaarendamine.
  • 2022. aastal tutvustame vaimse tervise teemalist improkomöödiat 3 Lõuna-Eesti maakonnas läbi 3 improkomöödia etenduse ja 3 avatud improtunni, millest saab osa kuni 600 inimest.
  • Värbame ja koolitame 15 Lõuna-Eesti kogukondade sädeinimest ehk aktiivset eestvedajaloomusega inimest vaimse tervise teemalist improkomöödia praktiseerimisgruppi ellu viima.
  • Kogukonna sädeinimeste toetamine vaimse tervise teemaliste improgruppide käivitamisel ja elluviimisel.
  • Käesoleva projekti kokkuvõttev üritus sädeinimestega
  • Kogukondlike vaimse tervise improkomöödia praktiseerimisgruppide mõju mõõtmine.

Projekti elluviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ETENDUSED

Töötoad

Improv comedy that supprots mental health at communities

We aim to reduce the aggravation of mental health problems by creating preventive community activities to support mental health. Through a novel collaboration between improv comedy practitioners and mental health professionals, we are adapting an approach common elsewhere in the world: an improv theater format that supports mental health. We want to support the mental health of the inhabitants of Southern Estonia by empowering local communities and increasing active citizenship in order to make knowledge and activities supporting mental health (practicing mental health-promoting improv-comedy) available to vulnerable target groups in communities. We can do this by expanding the activities of NGO Improkool (improv comedy) through partnership cooperation with NGO Peaasjad (mental health). Expanding the activities of NGO Improkool by building a bridge from the field of performing arts to the field of mental health helps to show the ability and sustainability of the NGOs to adapt to current needs and create added value in society.
The project targets all South Estonian residents who can participate in the project through various activities: visiting mental health improv comedy performances, participating in mental health open improv classes in their communities or taking a community leader role as a facilitator of mental health support improv groups.

More than 600 people directly participate in the project’s activities. The good practice can be further expanded in Southern Estonia with the help of other partners as well as in communities across Estonia and to measure the impact of the intervention.