fbpx

IMPRO-, STAND UP JA LAVASTATUD KOMÖÖDIA

Kuigi kõigi kolme vormi esindajad treenivad end komöödias ja lõpptulemuseks on publiku naer, siis on tegu ikka täiesti erinevate komöödia vormidega. Lavastatud komöödias (olgu selleks näiteks monotükk) on esinejate ja publiku vahel tugev “neljas sein”, kus esineja väga publiku liikmega suhtlema ei hakka. Impro- ja Stand Up komöödias on publiku ja esineja vaheline “neljas sein” üpris habras või lausa olematu. “Neljada seina” hapruse all peame silmas seda, et nõnda nagu näeb publik esinejat, näeb ka esineja publikut ja esineja võib publikuliikmega astuda dialoogi ning kommenteerida hetkes juhtuvat.

Stand Up komöödias esitatakse ettekirjutatud materjali. Jah, sa lugesid õigesti! Materjal on ettekirjutatud nagu lavastatud komöödiaski. Kuigi hea esineja jätab mulje, nagu tal tuli see naljakas lugu kohapeal meelde, siis on tegu ikkagi esinemiskavaga, mis on korduvalt publiku ees katsetatud või kui sa osaled “Open Mic” õhtutel, siis on materjal veel katesetamisel. Kuna “neljas sein” on etendusel üpris õhuke, siis võib esineda olukordi, kus koomik tuleb mõne nalja peale alles laval. Üldiselt proovitakse midagi sellist ka oma kavasse lisada, et tuua värskust oma etteastesse, aga see on pigem väga väike osa etendusest.

Improkomöödias on kõik laval sündiv mõeldud kohapeal. Jah, sa lugesid õigest! Kõik, mis laval juhtub, ei ole enne ettevalmistatud. Tihti küsitakse publikult erinevaid inspiratsioonisõnu, nagu asukohti, tegelasi, emotsioone, mille põhjal hakkavad improviseerijad näitlema koomilisi situatsioone. Kui Stand Up komöödias läheb enamus prooviprotsessist oma materjali katsetamisele, siis improkomöödias harjutatakse ja treenitakse esineja instinkte ja hetkes reageerimisvõimet. Eduka improvisatsiooni võtmesõnadeks on kuulamine, koostöö ja toetamine. Paljud, kes improvisatsiooni õpivad, ei õpigi seda komöödia pärast, vaid sellepärast, et see arendab neid kui inimest. Improt tehes õpitakse, kuidas olla loomingulisem, parem meeskonnatöös ja kuidas leida rohkem rõõmu elust. Heas improetenduses hoolitsetakse nii oma kaasnäitlejate kui ka publiku heaolu eest.
Kõige kuulsam näide improst on telesaade “Whose Line is it Anyway”.